നമസ്ക്കാരം

Marthyanമര്‍ത്ത്യലോകം, അറിഞ്ഞവരും അറിയാത്തവരും അറിവുകെട്ടവരും അടങ്ങുന്ന മര്‍ത്ത്യന്റെ ലോകം.

മര്‍ത്ത്യന്റെ യഥാര്‍ത്ഥ പേര് വിനോദ് നാരായണ്‍.. കവിതക്കും കഥക്കും ഇടയില്‍ എവിടെയോ മധുരപ്പുള്ളി (സ്വീറ്റ് സ്പോട്ട്) തിരഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു  കോഴിക്കോട്ടുകാരന്‍. ബല്ലാത്ത പഹയന്‍ എന്നൊരു യൂട്യൂബ്  പരന്പരയും നടത്തിവരുന്നു. ഇഗ്ളീഷിലും എഴുതാറുണ്ട്.

രണ്ടു വര്‍ഷം മുന്‍പാണ് തര്‍ജ്ജമയുടെ അസുഖം ബാധിച്ചത്. അത് കലശലായപ്പോള്‍ വൈദ്യനെ കാട്ടുന്നതിന് പകരം ചില ലോക കവികളുടെ കവിതകള്‍ തര്‍ജ്ജമ ചെയ്തു സ്വയം ചികിത്സിച്ചു.. അസുഖം മൂര്‍ഛിച്ചു.. ഇപ്പോള്‍ ഇടക്കിടക്ക് അതെഴുതി ശമനം വരുത്തും…

പിന്നെ ചെറുകഥകള്‍, സിനിമാ നിരൂപണം, അല്ലറ ചില്ലറ അങ്ങിനെ സമയം കിട്ടുന്പോള്‍ ഇവിടെ എഴുതുന്നു. എക്സ്പിരിമെന്റൽ എഴുത്ത് ശ്രമിക്കുന്നു.

സ്വന്തം
-മര്‍ത്ത്യന്‍-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: