Malayalam translation

EP 344 | ജീവിതത്തിൽ ഒരു Pivot

Pivot എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ… സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ ലോകത്തും ബിസിനസ്സിന്റെ ലോകത്തുമൊക്കെ നമ്മളുടെ സ്ട്രാറ്റജി…. ബിസിനസ്സ് തന്ത്രം അടിമുടി മാറ്റുന്നതിനെയാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്… അതായത് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കുന്നത്… ചിലപ്പോൾ മൊത്തം തലകുത്തനെ മാറ്റി മറിക്കുകയും ചെയ്തെന്നിരിക്കും… പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതം Pivot ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ…? അതാണ് ചോദ്യം… അതാണ്… Read More ›

Remainder Of A Life | ഒരു ജീവന്റെ ബാക്കി ഭാഗം | മെഹമൂദ് ഡാർവിഷ്

Remainder Of A Lifeഒരു ജീവന്റെ ബാക്കി ഭാഗം———————- ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തേക്ക് നിങ്ങൾ മരിക്കുമെന്ന്ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽഅതു വരെ നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യും. ഞാനെന്റെ കയ്യിൽ കെട്ടിയ വാച്ച് നോക്കുംപിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ്സ് ജ്യൂസ് കുടിക്കുംഒരു ആപ്പിളിൽ നിന്നും ഒരു കടിയെടുക്കുംഭക്ഷണം കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഉറുമ്പിനെ കുറിച്ച് ഗാഢമായി ചിന്തിക്കുംഎന്നിട്ട് വീണ്ടും കയ്യിൽ കെട്ടിയ വാച്ച് നോക്കും…. Read More ›

Aboriginal Landscape | Louise Glück

നീ നിന്റെ അപ്പന്റെ മേലാണ് ചവുട്ടി നിൽക്കുന്നത്,അമ്മ പറഞ്ഞുശരിയാണല്ലൊ… ഞാനതിന്റെ ഏതാണ്ട് നടുവിൽ തന്നെയാണ്നല്ലവണ്ണം വെട്ടി നിരത്തിയ ഒരു പുൽമെത്തയുടെഅപ്പന്റെ കുഴിമാടമാകണം ഇത്…പക്ഷെ ഉറപ്പ് വരുത്താൻ അവിടെ കൊത്തിവച്ച കല്ലൊന്നും കണ്ടില്ല.. നിന്റെ അപ്പന്റെ മുകളിലാണ് നീ ചവുട്ടി നിൽക്കുന്നത്,അവർ ആവർത്തിച്ചു..ഇത്തവണ അല്പം ഉച്ചത്തിൽ തന്നെ… പക്ഷെ അതും അല്പം വിചിത്രമായി തോന്നി.അമ്മയും മരിച്ചിരിക്കുന്നല്ലോ… ഡോക്ടർ… Read More ›

ഓട്ടോ റെനെ കാസ്ത്തിലോ

ഗോട്ടോമാലൻ കവിയും വിപ്ലവകാരിയുമായിരുന്ന ഓട്ടോ റെനെ കാസ്ത്തിലോയുടെ ‘അപൊളിറ്റിക്കൽ ഇന്റെലെക്ചുവൽസ്’ എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ ശ്രമിക്കുന്നു….. ‘അപൊളിറ്റിക്കൽ ഇന്റെലെക്ചുവൽസ്’ Apolitical Intellectuals—————–ഒരു ദിവസംഎന്റെ രാജ്യത്തിലെ അരാഷ്ട്രീയ ബുദ്ധിജീവികളേഞങ്ങളുടെ ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ദരിദ്രരായവർ തന്നെചോദ്യം ചെയ്യും…. തീക്കുഴിയിൽ ചുരുങ്ങിയൊതുങ്ങുന്നതീന്നാളം പോലെരാജ്യം പതിയെ ഇല്ലാതാവുമ്പോൾഅവർ എന്ത് ചെയ്‌തെന്ന് ചോദിക്കും ആരും അവരുടെ വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കില്ലഅവരുടെ ഉച്ചയുറക്കത്തെ… Read More ›

ആഞ്ജിയ ക്രൊഗിന്റെ ‘നീതർ ഫാമിലി നോർ ഫ്രണ്ട്സ്’

സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ കവയിത്രി ആഞ്ജിയ ക്രൊഗിന്റെ (Antjie Krog born 23 October 1952) ‘നീതർ ഫാമിലി ഓർ ഫ്രണ്ട്സ്’ (Neither family nor friends) എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ ‘നീതർ ഫാമിലി നോർ ഫ്രണ്ട്സ്’ (Neither family nor friends)——————————- ഇന്നെല്ലാം മരിച്ചവരിലൂടെയാണ് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത്…നിന്റെ എളുപ്പത്തില്‍ പൊട്ടുന്ന എല്ലുകളുടെ കേട്ട്കൂട്ടം…ഞാനേറ്റവും കൂടുതൽ… Read More ›

ബേയ് ഢോയുടെ ‘ദി ബൗണ്ടറി’

ചൈനീസ് കവി ബേയ് ഢോയുടെ (Bei Dao born August 2, 1949) ‘ദി ബൗണ്ടറി’ (The Boundary) എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ…. ‘ദി ബൗണ്ടറി’ (The Boundary)————————— എനിക്ക് മറുവശത്തേക്ക് പോകണം പുഴയിലെ വെള്ളം ആകാശത്തിന്റെ നിറം മാറ്റുന്നുഎന്നെയും മാറ്റുന്നുഞാൻ ഒഴുക്കിലാണ്എന്റെ നിഴൽ മിന്നലേറ്റ ഒരു മരം കണക്കെപുഴയോരത്ത് നിൽപ്പുണ്ട് എനിക്ക് മറുവശത്തേക്ക്… Read More ›

യമബെ നോ അകാഹിതോയുടെ ഒരു വാക്കാ

ജാപ്പനീസ് കവി യമബെ നോ അകാഹിതോയുടെ ( Yamabe no Akahito 724–736) ഒരു വാക്കാ (Waka) കവിത പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നു. വാക്കാ (Waka) ഒരു തരം ജാപ്പനീസ് കവിതയാണ്.. സ്വർഗ്ഗവും ഭൂമിയും:അവർ പിരിഞ്ഞ സമയം തൊട്ട്,ദിവ്യത്വം വെളിപ്പെടുത്തി,വിസ്മയത്തിന്റെ പരമോന്നതയിൽ എത്തി,സുറുകയിൽ നിൽപ്പുണ്ട്ഫ്യൂജിയുടെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള കൊടുമുടിസ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ മൈതാനംദൂരെയുള്ള ഒരു കാഴ്ച്ച നോക്കുമ്പോൾസഞ്ചരിക്കുന്ന സൂര്യൻവെളിച്ചം മൂടിയിരിക്കുന്നുചന്ദ്രൻ തിളങ്ങുന്നുണ്ട്പക്ഷെ… Read More ›

കനോക്കോ ഒകാമോട്ടോയുടെ രണ്ടു ടാങ്ക

ജാപ്പനീസ് ടാങ്ക കവയത്രി കനോക്കോ ഒകാമോട്ടോയുടെ (Okamoto Kanoko, 1 March 1889 – 18 February 1939) ചില ടാങ്ക (tanka) പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നു… ടാങ്ക എന്നത് ഹൈക്കു പോലെ ഒരു തരം ജാപ്പനീസ് കവിതയാണ്… ടാങ്ക-1ഒരു പിറന്നു വീണ ശിശുവിനെ പോലെ നഗ്നഎന്റെ കൈകളിൽ ഞാൻ പിടിച്ചുഒരു ചുവന്ന ആപ്പിൾഅത് കൈകളിൽ പിടിച്ച് കൊണ്ട്ഞാൻ… Read More ›

മാസൊക്കാ ഷിക്കിയുടെ ഹൈക്കുകൾ

ജാപ്പനീസ് കവി മാസൊക്കാ ഷിക്കിയുടെ (October 14, 1867 – September 19, 1902) ചില ഹൈക്കുകൾ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നു.. മാസൊക്കാ ഷിക്കിയുടെ ഹൈക്കുകൾ ——————– ഒരു നൂറ് പണിക്കാര്‍ നിലം കുഴിക്കുന്നു ഒരു നീണ്ട ദിവസം ഒരു നായ ഓളിയിടുന്നു കാലടി ശബ്ദം നീണ്ട രാത്രികൾ ഒരു തെരുവു പൂച്ച കാഷ്ട്ടമിടുന്നു ശീതകാലം പൂന്തോട്ടത്തിൽ… Read More ›

അഷ്‌റഫ് ഫയദിന്റെ കവിതകൾ – #23 npm19

സൗദി കവി അഷ്‌റഫ് ഫയദിന്റെ (born 1980 in Saudi Arabia) കവിതയാണ് ഇന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നത്… നിരീശ്വരവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന പേരിൽ 2015ൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും വധ ശിക്ഷക്ക് വിധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് ശിക്ഷക്ക് ഇളവു വരുത്തി എട്ട് വർഷം തടവിനും 800 ചാട്ടവാറടിക്കും വിധിച്ചു… ഇന്നും ശിക്ഷയിലാണ്… സ്വാതന്ത്രത്തിനും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും കലയ്ക്കും എതിരെയുള്ള… Read More ›