EP-327 | മനുഷ്യകുലം… Human Kind 

ഡച്ച് ചരിത്രകാരനും ചിന്തകനുമായ റട്ട്ഗർ ബെർഗ്മാൻ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ്…. Human Kind…. ഒരു പ്രതീക്ഷയുള്ള ചരിത്രം…. മനുഷ്യൻ അടിസ്ഥാനമായി നല്ലതാണെന്ന വാദം അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം…

അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇക്കുറി പോഡ്കാസ്റ്റ്..     Categories: Malayalam Book Reviews, Malayalam Podcasts

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: