malayalam microcourse

മ്മക്കും വേണ്ടേ ഒരു പേഴ്സണൽ ബ്രാണ്ടോക്കെ | Personal Branding | Micro Course in Malayalam

Brand എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യം ചിന്തിക്കില്ല… കമ്പനികളുടെയും പ്രൊഡക്ടുകളുടെയും കാര്യമാണ് മനസ്സിൽ വരുന്നത്… ആ കാലമൊക്കെ പോയി… ഇപ്പോൾ Personal Brand ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം… The Brand that is YOU…