EP188 Taking a Stand in the Social Media Age

വീണ്ടും സാമൂഹ്യ മാധ്യമമാണ് ചർച്ച… നമുക്കൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളിലും നിലപാടുകളുണ്ട്.. ചിലതിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല.. പക്ഷെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിലപാടുകൾ എടുക്കുന്നവർക്ക് ചില വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം… അതാണ് ഇന്നത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റ് വിഷയം.

നിങ്ങൾക്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് Spotify, Google, Apple, Audible അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രധാന പോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങ് പ്ലാറ്റുഫോമുകളിലും കേൾക്കാം… Here is the Spotify LinkCategories: Malayalam Podcasts

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: